RS ČB - logo
Rybářské sdružení České republiky
Profesní seskupení chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb

Plemenářství

Změna povinností chovatelů neplemenných ryb - 2011

        Chovatelé neplemenných ryb v rámci České republiky, a to právnické i fyzické osoby, budou na základě novely plemenářského zákona č. 32/2011 Sb. povinni poskytovat hlášení o počtu a hmotnosti neplemenných ryb ve změněném rozsahu v ročním hlášení již k 30. 6. 2011.

        Hlášení budou zasílána uznanému chovatelskému sdružení, kterým je Rybářské sdružení České republiky, Pražská 495/58, 371 38 České Budějovice.

        Způsob vedení plemenářské evidence u plemenných ryb se nemění.

        Přílohy:

 • Informace pro chovatele ve věci vedení evidence neplemenných ryb a vykazování ročního hlášení o počtu a hmotnosti neplemenných ryb k 30.6.
 • Hlášení počtu plemenných ryb
 • Hlášení počtu / hmotnosti neplemenných ryb
   
 • E-mail: RYBSDR@pvtnet.cz
  úvodní strana / kontaktní údaje / seznam členů / plán výlovů / výroba a užití ryb v ČR
  novelizace plemenářského zákona / udržování genetických zdrojů u ryb - zpráva za rok 2003
  aktualizované pokyny k vedení evidence u plemenných a neplemenných ryb

  © 1998-2011 Rybářské sdružení České republiky
  © 1998-2011 created and designed by PISCIA s.r.o.
  rybářský informační portál fishnet.cz