RS ČB - logo
Rybářské sdružení České republiky
Profesní seskupení chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb

Plemenářství

Aktualizované pokyny k vedení evidence u plemenných a neplemenných ryb

        V návaznosti na vydání úplného znění plemenářského zákona a vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence... a v souladu se zákonem o rybářství a jeho prováděcí vyhláškou č. 197/2004 Sb. zveřejňujeme tiskopisy, které je povinnost vést a jsou obsaženy ve formě příloh v novelizované plemenářské legislativě.

1. Tiskopisy společné pro registraci nebo ukončení činnosti chovatelů plemenných a neplemenných ryb:
Příloha č 6 k vyhlášce č. 136/2004 Sb. - část 1 A, 1 B a 2

2. Tiskopisy rozhodující pro evidenci plemenných ryb:
Příloha č 13 k vyhlášce č. 136/2004 Sb. - část 1 a 2

3. Tiskopisy rozhodující pro evidenci neplemenných ryb:
Příloha k zákonu č. 154/2000 Sb. - seznam neplemenných ryb
Příloha č 14 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
Příloha č 1 B k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Jakékoliv bližší informace je možno získat na Rybářském sdružení České republiky.
 

E-mail: RYBSDR@pvtnet.cz
úvodní strana / kontaktní údaje / seznam členů / plán výlovů
výroba a užití ryb v ČR / změna povinností chovatelů neplemenných ryb - 2011 / plemenářský zákon, plemenné ryby, jejich chov a evidence
novelizace plemenářského zákona / udržování genetických zdrojů u ryb - zpráva za rok 2003

© 1998-2004 Rybářské sdružení České republiky
© 1998-2004 created and designed by PISCIA s.r.o.
rybářský informační portál fishnet.cz